+421 2 2129 6900
Prihlásiť sa na odber noviniek

Ochrana osobných údajov

Spotrebiteľ svojím prihlásením sa k odberu noviniek udeľuje súhlas v súlade § 19-30 zákona č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov so spracovaním, poskytnutím a sprístupnením svojich osobných údajov ako aj údajov o nákupoch tovaru a služieb (názov tovaru, miesto nákupu, čas nákupu, platobné podmienky a hodnota nákupu) spoločnosti FAST PLUS, spol. s r.o., so sídlom na Na pántoch 18, 831 06 Bratislava, IČO: 35712783, IČ DPH: SK2020227616, e-mail: oou@planeo.sk, na účely marketingu (najmä distribúcie listu, elektronického listu a/alebo SMS správy obsahujúcej informácie o výhodách a akciách poskytovaných zo strany FAST PLUS alebo jej obchodných partnerov, ako aj vykonávania marketingových prieskumov trhu), vrátane vykonávania marketingových aktivít spojených s menom spoločnosti FAST PLUS a to na dobu, počas pokiaľ bude táto internetová stránka prevádzkovaná spoločnosťou FAST PLUS spol. s r.o.. Tento súhlas súčasne slúži aj ako aktualizácia už poskytnutých osobných údajov. Spotrebiteľ ako dotknutá osoba vyhlasuje, že si je vedomý svojich práv v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj možnosti súhlas so spracúvaním osobných údajov kedykoľvek odvolať, na základe písomnej žiadosti adresovanej spoločnosti FAST PLUS spol. s r.o.

Viac informácií o zásadách ochrany osobných údajov nájdete TU.

Zodpovedná osoba:
Centrum pro ochranu osobních údajů s.r.o.
IČ: 062 42 430
sídlo:  Lidická 710/57, Veveří, 602 00 Brno
email: fastplus@coou.cz