Kontakt

PLANEO

Kontaktné údaje

FAST PLUS, a.s.

Na pántoch 18

Bratislava

831 06

Telefón: +421 2 2129 6900

 Po–Pia: 9:00 – 18:00

 So-Ne: 9:00 - 17:00

 

E-mail: info@planeo.sk

 

IČO: 35712783

 

DIČ: 2020227616

 

IČ DPH: SK2020227616

 

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka číslo: 7227/B

 

Bankový účet:

Tatra Banka 2629708881/1100
IBAN: SK72 1100 0000 0026 2970 8881
SWIFT: TATRSKBX

 

 

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, P. O. BOX č.5, Bajkalská 21/A, 820 07  Bratislava, Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, tel. č.: 02/ 58272 172, 02/ 58272104, fax č.: 02/ 58272 170.