Kontakt

PLANEO Elektro

Kontaktné údaje

FAST PLUS, a.s.

Telefón: +421 2 2129 6900

Na pántoch 18

E-mail: info@planeo.sk

Bratislava

IČO: 35712783

831 06

DIČ: 2020227616

 

IČ DPH: SK2020227616

 

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka číslo: 7227/B

 

Bankový účet:

Tatra Banka 2629708881/1100
IBAN: SK72 1100 0000 0026 2970 8881
SWIFT: TATRSKBX

 

 

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, P. O. BOX č.5, Bajkalská 21/A, 820 07  Bratislava, Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, tel. č.: 02/ 58272 172, 02/ 58272104, fax č.: 02/ 58272 170.