Kontakt

PLANEO Elektro

Kontaktné údaje

FAST PLUS, spol. s r.o.

Telefón: 

+421 2 2129 6900

Na pántoch 18

E-mail: info@planeo.sk

Bratislava

IČO: 35712783

831 06

DIČ: 2020227616

 

IČ DPH: SK2020227616

 

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo: 14206/B

 

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27 Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa tel. č.: 02/ 58272 172-3 fax č.: 02/ 58272 170.