Nákup na splátky cez QUATRO

Presvedčte sa ja vy, že nákup na splátky môže byť rýchly, jednoduchý a pohodlný. Vyberte si čokoľvek, po čom túžite, v hodnote od 100 € do 10 000 € a zvoľte si splácanie cez Quatro podľa vlastných predstáv a možností.

Aké doklady budete k nákupu na splátky potrebovať?

Zamestnaný občan - kópia občianskeho preukazu (z oboch strán)*

Živnostník - kópia občianskeho preukazu (z oboch strán) a doklad potvrdzujúci výšku príjmu:

  • daňové  priznanie k DZP a detail potvrdenia z portálu FS podpísané klientom A doklad o zaplatení dane  ALEBO
  • potvrdenie o výške dane na základe podaného daňového priznania a potvrdenie o zaplatení dane vystavené finančnou správou  A doklad potvrdzujúci príjem/obrat za obdobie nepokryté daňovým priznaním predbežná účtovná závierka alebo výpisy z účtu za posledné 3 mesiace

Starobný a invalidný dôchodca - kópia občianskeho preukazu (z oboch strán) *

Výsluhový dôchodca - kópia občianskeho preukazu (z oboch strán) a doklad potvrdzujúci výšku príjmu (rozhodnutie – výmer o priznaní, zvýšení resp. znížení dôchodku ALEBO kópiu výpisu z účtu za posledný mesiac, ktorá obsahuje príjmy a výdavky ALEBO potvrdenie z pošty dokladujúce príjem a výšku dôchodku).

*VÚB si vyhradzuje právo vyžiadať doplňujúce doklady o príjme a to najmä v prípade, ak príjem klienta nie je možné overiť v Sociálnej poisťovni.

Ďalšie novinky