+421 2 2129 6900
Prihlásiť sa na odber noviniek

Splátkový predaj AHOJ

PODMIENKY PRE NÁKUP NA SPLÁTKY

Klientom sa môžete stať, ak ste:

 • osoba spôsobilá na právne úkony
 • vo veku od 18 do 75 rokov (maximálny možný vek pri dosplácaní je 76 rokov)
 • občan SR/ČR ktorý má trvalý pobyt a adresu pre doručovanie pošty na území SR, alebo

cudzí štátny príslušník s trvalým pobytom na území SR a adresou pre doručovanie pošty na území SR

Doklady, ktoré priložíte k žiadosti o úver:

Ku každej žiadosti je potrebné priložiť kópiu občianskeho preukazu. K žiadosti môžu byť požadované ďalšie doklady:

 

Zamestnaný občan – jeden z uvedených dokladov

 • kópia výpisu z osobného účtu za posledné 3 mesiace, na ktorý je poukazovaná Vaša mzda alebo
 • originál alebo kópia výplatných pások za posledné 3 mesiace alebo
 • potvrdenie o príjme od zamestnávateľa nie staršie ako 30 dní obsahujúca vyžadované štandardy

Starobný alebo výsluhový dôchodca – jeden z uvedených dokladov

 • potvrdenie o poberaní dôchodku (posledný výmer ktorý Vám bol zaslaný Sociálnou poisťovňou) alebo
 • potvrdenie z pošty alebo
 • výpis z osobného účtu za posledný kalendárny mesiac, kam je poukazovaný dôchodok

 

Živnostník– dva z uvedených dokladov

 • potvrdenie o výške daňovej povinnosti alebo daňové priznanie a potvrdenie o podaní daňového priznania s pečiatkou daňového úradu alebo daňové priznanie a detail potvrdenia (z portálu FS) s Vašim podpisom na prvej strane
 • predbežná účtovná závierka (príjem a obrat za obdobie nepokryté daňovým priznaním) alebo výpisy z účtu za posledné 3 mesiace preukazujúce príjem a obrat za obdobie nepokryté daňovým priznaním

Ďalšie novinky