Vyhrajte s kávou NESCAFÉ Dolce Gusto nový kávovar Piccolo XS

Pri kúpe 3 balení kapsúl NESCAFÉ Dolce Gusto v termíne od 1.11. do 30.11.2019 môžete vyhrať nový kávovar Piccolo XS.

Pravidlá súťaže

Nestlé Slovensko s.r.o., so sídlom Košovská cesta 11, 971 2 Prievidza, IČO: 31 568 211 (ďalej len „usporiadateľ“) poriada v termíne od 1. 11. 2019 do 30. 11. 2019  na území Slovenskej republiky spotrebiteľskú súťaž s názvom: „Vyhrajte s kávou NESCAFÉ® Dolce Gusto® denne kávovar Piccolo XS“ (ďalej len ako "súťaž").

Spoločnosť 2FRESH s.r.o., IČO: 27442195, so sídlom Bořivojova 878/35, 130 00 Praha 3 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe oddiel C, vložka 113067, organizuje pre usporiadateľa túto Súťaž (ďalej len ako "organizátor").

Podmienky účasti v súťaži:

Súťažiacim sa môže stať iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov, s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, ktorá splní pravidlá súťaže:

1. Na webovej stránke www.sutaz.dolce-gusto.sk súťažiaci dá súhlas zaškrtnutím políčka:

a) súhlas s Úplnými pravidlami súťaže (V prípade nezaškrtnutia, súťažiaci sa nemôže zúčastniť súťaže.);

b) súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby súťaže (V prípade nezaškrtnutia, súťažiaci sa nemôže zúčastniť súťaže.);

c) súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení. (Políčko pre účasť v súťaži nie je povinné zaškrtnúť.)

2. Vloží na web www.sutaz.dolce-gusto.sk 3 kódy z balení kapsúl NESCAFÉ® Dolce Gusto® zakúpených po 1. 11. 2019.

3. Vyplní dátum nákupu kávy a e-mailovú adresu.

 

Vzor kódu v baleníSúťažiaci je povinný uschovať si všetky doklady o nákupoch vzťahujúce sa k nákupu balení kapsúl NESCAFÉ® Dolce Gusto®, s ktorými sa zúčastnil súťaže.

Súťažné kódy, umožňujúci účasť v súťaži, sa nachádzajú na vnútornej strane škatuľky kapsúl NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Súťažný kód obsahuje 12 znakov (kombinácia číslic a písmen) a je zadaný vo tvare 123A 456B 789C.

Výhry a určenie výhercov

Výhra v súťaži je manuálne kapsulový kávovar NESCAFÉ® Dolce Gusto® Piccolo XS Krups®. Celkovo je do súťaže vložené 30 výhier. Súťaž je rozdelená na 30 súťažných dní. Výhercom sa každý súťažný deň stane jeden náhodne vyžrebovaný súťažiaci, ktorý sa zapojil do daného súťažného dňa. Každý oprávnený výherca získa vždy 1 ks výhry. Počas celej súťaže môže jeden konkrétny súťažiaci vyhrať iba 1x.

V prípade rozporu medzi textom tohto letáku a Úplnými pravidlami súťaže platia dojednania Úplných pravidiel. Úplné pravidlá sú k dispozícii na www.dolce-gusto.sk a na www.nestle.sk. Otázky k súťaži možno smerovať na infolinku  0800 135 135 v pracovných dňoch medzi 8.00 - 11.30 a 13.00 - 16.00.

Ďalšie novinky