+421 2 2129 6900
Prihlásiť sa na odber noviniek

Vyhrajte s kávou NESCAFÉ Dolce Gusto nový kávovar Infinissima

Pri kúpe 3 balení kapsúl NESCAFÉ Dolce Gusto v termíne od 1.11. do 30.11.2018 môžete vyhrať nový kávovar Infinissima.

Pravidlá súťaže 

Nestlé Slovensko s.r.o., so sídlom Košovská cesta 11, 971 27 Prievidza, IČO: 31568211 (ďalej len „usporiadateľ“ a/alebo „prevádzkovateľ“) poriada v termíne od 1. 11. 2018 do 30. 11. 2018 na území Slovenskej republiky spotrebiteľskú súťaž s názvom: „Vyhrajte s kávou NESCAFÉ® Dolce Gusto® nový kávovar Infinissima“.

MATERNA Communications a.s., so sídlom Vinohradská 2396/184, 130 52 Praha 3, Česká republika, IČO: 25949098 (ďalej len „technický správca“) zabezpečuje SMS systém.

Odoslaním súťažnej SMS z mobilného telefónu súťažiaci vedome potvrdzuje, že je starší ako 18 rokov. Vyjadruje dobrovoľne svoj výslovný súhlas s Úplnými pravidlami súťaže a so spracúvaním a uchovávaním osobných údajov (spracúvané osobné údaje: meno, priezvisko,e-mailová adresa, telefónne číslo) pre potreby vyhodnotenia súťaže a archivácie po dobunevyhnutne nutnú, maximálne však po dobu 2 rokov od skončenia súťaže, ak nedôjdek písomnému odvolaniu súhlasu skôr. Osobné údaje budú spracúvané len pre potrebu súťaže, nebudú použité na marketingové účely. Pokiaľ súťažiaci už naďalej nesúhlasí so spracúvanímsvojich osobných údajov, môže svoj súhlas písomne odvolať, a to prostredníctvomelektronickej pošty, tj. doručením e-mailu na adresu: info@nestle.sk alebo doručením písomného odvolania na adresu sídla prevádzkovateľa.

Súťažiacim sa stáva zákazník, ktorý si v čase konania súťaže jednorázovo (na jednu účtenku) zakúpi v obchodnej sieti (vrátane e-shopov) ľubovoľnú kombináciu minimálne 3 ks balení kapsúl NESCAFÉ® Dolce Gusto®, uschová si doklad o tomto nákupe a následne odošle SMS v tvare:

DOLCEGUSTO(medzera)DÁTUM(medzera)ČAS na telefónne číslo +421 902 028 082.

(DÁTUM = dátum nákupu v tvare DDMM; ČAS = čas nákupu v tvare HHMM)

Príklad súťažnej SMS:

DOLCEGUSTO 2711 0932 (nákup uskutočnený 27.11. v čase 9:32).

Cena SMS zodpovedá cene podľa tarifu súťažiaceho.

 

Výhry a určenie výhercov

Výhrou v súťaži je manuálny kapsulový kávovar NESCAFÉ® Dolce Gusto® Infinissima Krups®.

Každý súťažný deň vyžrebuje elektronický systém technického správcu jedného výhercu, celkom za celú súťaž je to 30 výhercov. Každý oprávnený výherca získa vždy 1 ks výhry. Počas celej súťaže môže jeden konkrétny súťažiaci vyhrať iba 1x.

V prípade rozporu medzi textom tohto letáku a Úplnými pravidlami súťaže platia dojednania Úplných pravidiel. Úplné pravidlá sú k dispozícii na www.dolce-gusto.sk a na www.nestle.sk.

Otázky k súťaži možno smerovať na infolinku 0800 135 135 v pracovných dňoch medzi 8.00 - 11.30 a 13.00 - 16.00.

Ďalšie novinky