+421 2 2129 6900
Prihlásiť sa na odber noviniek

Rodinná karta - registračný formulár

Po vyplnení registračného formulára Vám bude Vaša Rodinná karta doručená poštou.

Zároveň týmto udeľujem súhlas v zmysle § 19-30 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov so spracovaním, poskytnutím a sprístupnením mojich osobných údajov spoločnosti FAST PLUS, spol. s r.o., so sídlom na Na pántoch 18, 831 06 Bratislava, IČO: 35712783, IČ DPH: SK2020227616, ako aj údajov o nákupoch tovaru a služieb (názov tovaru, miesto nákupu, čas nákupu, platobné podmienky a hodnota nákupu) počas trvania členstva vo vernostnom programe spracovával na účely marketingu vernostného programu (najmä distribúcie listu, elektronického listu a/alebo SMS správy obsahujúcej informácie o výhodách a akciách poskytovaných zo strany FAST PLUS, ako aj jej siete maloobchodných predajní PLANEO Elektro alebo jej obchodných partnerov), vrátane vykonávania marketingových prieskumov trhu. Tento súhlas súčasne slúži aj ako aktualizácia už poskytnutých osobných údajov. Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som si vedomá svojich práv v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj možnosti súhlas so spracúvaním osobných údajov kedykoľvek odvolať, na základe písomnej žiadosti adresovanej spoločnosti FAST PLUS spol. s r.o. 

 

Zodpovedná osoba:

Centrum pro ochranu osobních údajů s.r.o.

IČ: 062 42 430

sídlo:  Lidická 710/57, Veveří, 602 00 Brno

email: fastplus@coou.cz

 

Pravidlá vernostného programu nájdete tu.