Rodinná karta

V PLANEO Elektro veľmi dobre vieme, že ste to práve Vy, naši zákazníci, vďaka ktorým napredujeme a vytvárame hodnotnejšie ponuky tovarov a služieb, ktoré spĺňajú tie najprísnejšie kritériá.

A keďže našou snahou je neustále napredovať a zlepšovať sa, pripravili sme pre Vás vernostný program, ktorý určite oceníte a využijete pri nákupe výrobkov priamo v našich kamenných predajniach PLANEO Elektro. Detaily ako vernostný program “Rodinná karta“ funguje a ako sa viete stať jeho členom nájdete nižšie. Rovnako, všetky informácie spojené s vernostným programom Vám ochotne poskytne náš kvalifikovaný personál na ktorejkoľvek z 51 predajní PLANEO Elektro na celom území Slovenskej republiky.

AKO ZÍSKAM RODINNÚ KARTU A AKO JU MÔŽEM POUŽÍVAŤ? 

 • o vydanie rodinnej karty môže požiadať každá osoba, ktorá dovŕšila 16. rok veku,
 • prihlásenie sa do vernostného programu je možné vykonať elektronicky alebo písomne, a to prostredníctvom fyzicky vypísaného formulára priamo v predajniach PLANEO Elektro alebo prostredníctvom našej stránky planeo.sk,
 • v prípade podania písomnej žiadosti v predajni PLANEO Elektro vydá personál predajne, na základe riadne vyplnenej žiadosti, bezplatne a bezprostredne po odovzdaní žiadosti v predajni PLANEO Elektro rodinnú kartu, ktorú môže jej majiteľ začať bezprostredne po aktivácii používať. V prípade žiadosti zaslanej prostredníctvom online formuláru bude rodinná karta, na základe riadne vyplnenej žiadosti, vydaná bezplatne v lehote do 1 týždňa a bude zaslaná poštou na adresu uvedenú žiadateľom,
 • držiteľ rodinnej karty je oprávnený zúčastniť sa vernostného programu a využívať výhody, ktoré vyplývajú zo samostatného vernostného programu a jeho aktuálnych ponúk zobrazených na našej stránke planeo.sk, 
 • rodinnú kartu je možné využiť na nákup vybraného tovaru a služieb uvedených v rodinnej ponuke, len v kamenných predajniach PLANEO Elektro, 
 • po výbere produktov, uvedených v aktuálne platnej rodinnej ponuke predloží držiteľ rodinnej karty túto personálu predajne PLANEO Elektro, ktorý následne predá vybrané produkty za podmienok uvedených v rodinnej ponuke,
 • zosnímanie rodinnej karty pri akomkoľvek nákupe, má za dôsledok, že si nebudete musieť odkladať doklad o kúpe, nakoľko je doklad elektronicky archivovaný a dostupný k opätovnému vytlačeniu pre reklamačné účely.

ČO BY SOM MAL VEDIEŤ O RODINNEJ KARTE?

 • rodinná karta je prenosná a nie je viazaná na meno držiteľa, pričom je vlastníctvom spoločnosti FAST PLUS, spol. s r.o. prevádzkujúcej sieť 51 predajní PLANEO Elektro na území Slovenskej republiky,
 • rodinná karta nie je kreditnou ani platobnou kartou, ale slúži len na evidenciu dosiahnutého obratu a/alebo na prehľad o nakupovaných výrobkoch držiteľom rodinnej karty,
 • pri používaní rodinnej karty predajný personál neskúma totožnosť držiteľa karty, preto nezodpovedá za používanie rodinnej karty inou osobou, 
 • v prípade prekážky pri použití rodinnej karty vzniknutej v dôsledku technickej chyby vydavateľa karty, spoločnosti FAST PLUS, spol. s r.o., v primeranom čase zabezpečí odstránenie tejto chyby a umožní zákazníkovi zverejnenú akciu využiť, 
 • v prípade zlomenej alebo inak poškodenej rodinnej karty má zákazník právo na jej bezplatnú výmenu.

AKO SA DOZVIEM O AKTUÁLNYCH PONUKÁCH? 

Aktuálne ponuky obsiahnuté v rodinnej ponuke, sú držiteľovi rodinnej karty zasielané prostredníctvom e-mailu, samozrejme len v prípade, ak s tým držiteľ rodinnej karty vyslovil svoj súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely, v rámci registrácie rodinnej karty. V prípade ak sa rozhodnete, že si neželáte, aby sme Vám zasielali rodinnú ponuku prostredníctvom e-mailu, právo na využívanie všetkých výhod rodinnej karty ostáva zachované.

DÁ SA Z VERNOSTNÉHO PROGRAMU KEDYKOĽVEK VYSTÚPIŤ?  

V PLANEO Elektro vieme, že v dnešnej dobe je slovo viazanosť veľmi limitujúce a v niektorých prípadoch dokonca obmedzuje spotrebiteľa slobodne sa rozhodovať v istých momentoch nákupného procesu. Práve preto účasť vo vernostnom programe nie je podmienená žiadnou viazanosťou a držiteľ rodinnej karty môže kedykoľvek ukončiť účasť v tomto programe, a to aj bez uvedenia dôvodu, na základe výpovede doručenej druhej strane. V osobitných prípadoch vydavateľ karty, spoločnosť FAST PLUS, spol. s r.o. informuje držiteľa rodinnej karty o výpovedi písomne.

CHCEM SA STAŤ ČLENOM VERNOSTNÉHO PROGRAMU “RODINNÁ PONUKA“

Oslovila Vás naša ponuka vernostného programu? My veríme, že áno! Preto neváhajte a zaregistrujte si svoju rodinnú kartu hneď, aby ste mohli využívať všetky výhody, ktoré Vám prináša ešte dnes.

Registračný formulár pre vstup do vernostného programu nájdete tu.