Ochrana osobých údajov

 1. Identita prevádzkovateľa a jeho kontaktné údaje

 2. Zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov

 3. Spracovanie osobných údajov

 4. Nákup tovaru a ďalšie služby

 5. Registrácia

 6. Rodinná ponuka

 7. Zasielanie noviniek

 8. Súťaže

 9. Nahrávanie telefonických hovorov

 10. Cookies a ďalšie podobné technológie

 11. Práva spojené so spracovaním osobných údajov

 

Či už ste našimi stálymi zákazníkmi, alebo ste navštívili tieto stránky prvý krát, môže dôjsť k spracovaniu Vašich osobných údajov. Radi by sme Vás ubezpečili, že ochrana Vášho súkromia bude vždy našou prioritou, pri spracovaní osobných údajov sa riadime platnou právnou úpravou a dbáme na ich maximálnu bezpečnosť. Nižšie nájdete informácie okrem iného o tom, aké údaje o Vás máme, prečo ich zhromažďujeme a čo s nimi robíme.

 

1. Identita prevádzkovateľa a jeho kontaktné údaje

Vaše osobné údaje spracovávame v pozícii ich prevádzkovateľa, naše identifikačné a kontaktné údaje sú nasledujúce:

Prevádzkovateľ:
IČO:
Sídlo:
Zapísaný:
WWW:
E-mail:
FAST PLUS, a.s.
35712783
Na pántoch 18, Bratislava, 831 06
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo: 7227/B
www.planeo.sk
oou@planeo.sk

 

2. Zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov

Pre našich zákazníkov, návštevníkov týchto stránok a ďalšie subjekty osobných údajov máme k dispozícii zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov. Ak máte akékoľvek otázky či pripomienky, alebo chcete realizovať akékoľvek zo svojich práv spojených so spracovaním Vašich osobných údajov, využite niektorý z nižšie uvedených kontaktov:

Zodpovedná osoba:
IČO:
Sídlo:
E-mail:
SEDLAKOVA LEGAL s.r.o..
056 69 871
Purkyňova 648/125, Brno-Medlánky 612 00
fastplus@sedlakovalegal.com

 

3. Spracovanie osobných údajov

Spracovanie Vašich osobných údajov realizujeme (1) s Vašim súhlasom, alebo (2) ak je to nevyhnutné na splnenie našich zmluvných alebo zákonných povinností, alebo (3) k naplneniu našich oprávnených záujmov, hlavne zaistenia chodu týchto stránok, e-shopu a našej spoločnosti. Podrobné informácie o rozsahu a účeloch spracovania sú uvedené nižšie.
Vaše dáta spracovávame iba v krajinách EÚ, v žiadnom prípade ich neodovzdávame tretím osobám, ani ich neodovzdávame nikomu ďalšiemu, pokiaľ to nie je nevyhnutné. Niekedy však potrebujeme so spracovaním pomoc, pretože nie všetko dokážeme sami, v takýchto prípadoch pre nás spracovávajú Vaše osobné údaje naši nižšie uvedení dlhodobí a dôveryhodní partneri, prísne viazaní zmluvnými a zákonnými povinnosťami v oblasti ochrany osobných údajov, ktorých si dôkladne vyberáme a priebežne ich preverujeme.

 

4. Nákup tovaru a ďalšie služby

Ak sa rozhodnete si u nás čokoľvek kúpiť, prípadne využiť ďalšie naše služby, budeme od Vás potrebovať niektoré Vaše osobné údaje, ktoré spracujeme výhradne za účelom rýchleho a bezproblémového vybavenia Vašej objednávky. Bez Vašich osobných údajov sa jednoducho nezaobídeme, ich poskytnutie je preto našou zmluvnou požiadavkou.

Ak sa rozhodnete kúpiť si k vybraným produktom aj ich poistenie, prípadne u nás nakúpite na splátky, spracujeme Vaše údaje rovnako pre tieto účely a odovzdáme ich našim partnerom, ktorí pre nás tieto služby zaisťujú. V prípade úverov spolupracujeme so spoločnosťou Všeobecná úverová banka, a.s., BNP Paribas Personal Finance SA, pobočka zahraničnej banky,  Amico Finance a. s. a poistenie pre Vás zaisťuje spoločnosť SV Poisťovňa, a.s.

Ak si zvolíte platbu kartou, spracuje Vaše platobné údaje spoločnosť Tatra banka, a. s., ktorá pre nás túto službu zaisťuje a ktorá ich použije výhradne na vykonanie predmetnej transakcie. My ani nikto iný sa však k Vašim platobným údajom nedostane.

Vaše osobné údaje ďalej odovzdáme vybranému prepravcovi, a to výhradne za účelom doručenia objednaného tovaru. Deje sa tak na základe zmluvy o spracovaní osobných údajov alebo dohody spoločných prevádzkovateľov. V prípade spoločných prevádzkovateľov je za bezpečnosť Vašich osobných údajov zodpovedný ten prevádzkovateľ, ktorý údaje spracováva. Svoje práva súvisiace so spracovaním osobných údajov však môžete vždy uplatniť u ktoréhokoľvek prevádzkovateľa.

Ak sa rozhodnete tovar z akéhokoľvek dôvodu, vrátiť alebo reklamovať, spracujeme Vaše osobné údaje tiež pre tieto účely. V prípade reklamácie môže navyše dôjsť k odovzdaniu niektorých Vašich osobných údajov tiež dodávateľovi reklamovaného produktu, ktorý bude reklamáciu vybavovať.

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

Všetci uvedení príjemcovia osobných údajov sú našimi dlhoročnými zmluvnými partnermi, riadia sa zásadami ochrany osobných údajov podľa platných právnych predpisov a Vaše osobné údaje spracovávajú výhradne pre účely, za ktorými im ich predávame.

Osobné údaje uchováme na základe našich oprávnených záujmov v nevyhnutnej miere po dobu 10 rokov od Vašej objednávky pre prípad reklamácie tovaru alebo vznesenia iných právnych nárokov.

 

5. Registrácia

Ak využijete možnosť sa na našich stránkach registrovať, uložíme si Vami poskytnuté osobné údaje, aby sme Vám mohli túto službu poskytnúť. Registrácia je úplne zdarma a umožní Vám využívať rad výhod registrovaných užívateľov, hlavne uloženie doručovacích údajov pre spríjemnenie Vášho nakupovania v budúcnosti. Ako registrovaný užívateľ tiež budete mať prehľad o stave Vašich objednávok a histórii Vašich nákupov.

Vaše osobné údaje budeme spracovávať po dobu Vašej registrácie, u dlhodobo neaktívnych užívateľov však môžeme v súlade s našimi obchodnými podmienkami ich účty vymazať.

 

6. Rodinná ponuka

Ak sa do nášho vernostného programu zaregistrujete na našich stránkach alebo priamo na niektorej z našich predajní, spracujeme Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, aby sme Vám mohli poskytnúť výhody Rodinnej karty. Tými sú najmä najlepšie ceny vybraných produktov, o ktorých Vás budeme informovať v pravidelných intervaloch prostredníctvom kontaktných údajov, ktoré ste uviedli pri registrácii. Váš súhlas však môžete kedykoľvek v budúcnosti odvolať prostredníctvom týchto stránok alebo pomocou odkazu na odhlásenie, ktorý nájdete na konci každého emailu, ktorý od nás dostanete.

 

7. Zasielanie noviniek

Na našich stránkach máte možnosť prihlásiť sa k odoberaniu našich noviniek, a to prostredníctvom formulára a pri registrácii. Ak túto možnosť využijete, budeme Vám na základe Vášho súhlasu zasielať na Vami uvedenú emailovú adresu informácie hlavne o akciách, produktoch a špeciálnych ponukách.

Aby sme Vám zasielali len také správy, ktoré by Vás mohli skutočne zaujímať, využívame technológiu tzv. web beacons, ktorá nám umožňuje zistiť, či ste si email od nás otvorili a či ste navštívili niektorý z inzerovaných produktov. Vyhodnocovanie našich kampaní robíme výhradne preto, aby sme Vám mohli ponúknuť so zľavou produkty, o ktoré budete mať záujem.

Váš súhlas môžete kedykoľvek v budúcnosti odvolať pomocou odkazu na odhlásenie, ktorý nájdete na konci každého emailu, ktorý od nás dostanete.

 

8. Súťaže

Počas roka u nás prebieha množstvo súťaží, najčastejšie prostredníctvom našich účtov na sociálnych sietiach. Ak sa niektorej z týchto súťaží zúčastníte, spracujeme Vami poskytnuté údaje výhradne pre účely realizácie danej súťaže, teda hlavne pri určení výhercov, ich kontaktovania, odovzdania cien a zverejnenia výsledkov.  

S ohľadom na počet nami dodávaných značiek sa môže u niektorých súťaží stať, že nám s ich realizáciou pomáha externá agentúra. V takomto prípade môže dochádzať tiež k posunutiu Vašich osobných údajov takémuto subjektu, vždy však dbáme pri výbere našich obchodných partnerov na ochranu Vášho súkromia a zmluvne ich zaväzujeme k dodržiavaniu zásad ochrany osobných údajov. Naši obchodní partneri tiež spracovávajú Vaše osobné údaje výhradne pre účely danej súťaže.

V prípade niektorých súťaží odovzdávame údaje o výhercoch tiež ďalším subjektom, ak je to nutné pre realizáciu výhry. Ak v našej súťaži vyhráte napríklad zájazd, odovzdáme Vaše osobné údaje cestovnej kancelárii, ktorá bude Vašu cestu zaisťovať.

Podrobnosti o spracovaní Vašich osobných údajov nájdete vždy v informáciach k práve prebiehajúcej súťaži.

 

9. Nahrávanie telefonických hovorov

 

Na základe našich oprávnených záujmov sú všetky telefonické hovory so zákazníckym centrom nahrávané, a to za účelom skvalitňovania našich služieb. Kontrolujeme najmä spôsob komunikácie operátorov so zákazníkmi, prípadne overujeme správnosť zvoleného postupu pri vybavovaní Vašej požiadavky. Nahrávky nie sú nikomu odovzdávané a neuchovávame ich po dobu dlhšiu ako 14 dní, iba ak je potrebné vyriešiť konkrétny incident. Na nahrávanie hovoru budete vždy vopred upozornení. Ak si neprajete byť nahrávaný, môžete vždy zvoliť inú formu komunikácie.

Proti tomuto spôsobu spracovania osobných údajov môžete vzniesť námietku.

 

10. Cookies a ďalšie podobné technológie

 

11. Práva spojené so spracovaním osobných údajov

Predovšetkým máte právo nás požiadať o informácie o kategóriach spracovávaných osobných údajov, účele, dobe a povahe spracovania a o príjemcoch osobných údajov. Potrebné základné informácie nájdete vyššie, radi Vám však odpovieme na akékoľvek Vaše ďalšie otázky.

Ďalej máte právo požiadať o poskytnutie kópie spracovávaných osobných údajov. Ak sa rozhodnete toto svoje právo využiť, poskytneme Vám kópiu zdarma do 30 dní. Ak ste registrovaným užívateľom nášho e-shopu, dostanete sa k všetkým údajom aj online.

Ak sa zmení niektorý z Vašich osobných údajov, ktoré spracovávame, máte právo, aby bol tento údaj upravený aj u nás. V tomto prípade nám, prosím, dajte vedieť a my urobíme všetko pre to, aby boli Vaše osobné údaje opravené či doplnené. Ak ste registrovaným užívateľom, môžete svoje osobné údaje aktualizovať priamo na našich stránkach.

Pri splnení podmienok stanovených relevantnými právnymi predpismi máte právo požiadať, aby Vaše osobné údaje boli vymazané, prípadne ich spracovanie obmedzené.

Ak by napriek našim bezpečnostným opatreniam došlo k porušeniu zabezpečenia Vašich osobných údajov a bolo by pravdepodobné, že daný prípad porušenia bude mať za následok vysoké riziko pre Vaše práva a slobody, budeme Vás o tom neodkladne informovať a urobíme všetko pre to, aby sme akýmkoľvek negatívnym následkom zabránili.

Vždy tiež môžete vzniesť námietku proti spracovávaniu osobných údajov. Ak sa Vaša námietka bude týkať akejkoľvek z foriem priameho marketingu, so spracovaním osobných údajov na tieto účely okamžite prestaneme. Najjednoduchší spôsob, ako takúto námietku podať, je využiť odkaz na odhlásenie z priameho marketingu, ktorý nájdete v každej správe, ktorú od nás dostanete. Podobne ako v prípade námietky môžete tiež vždy podať sťažnosť u dozorného úradu.