Katalóg Predajne
Porovnanie
Prihlásiť
Košík

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

 

Či už ste našimi stálymi zákazníkmi, alebo ste navštívili tieto stránky prvý krát, môže dôjsť k spracovaniu Vašich osobných údajov. Radi by sme Vás ubezpečili, že ochrana Vášho súkromia bude vždy našou prioritou, pri spracovaní osobných údajov sa riadime platnou právnou úpravou a dbáme na ich maximálnu bezpečnosť. Nižšie nájdete informácie okrem iného o tom, aké údaje o Vás máme, prečo ich zhromažďujeme a čo s nimi robíme.

 

1. Identita prevádzkovateľa a jeho kontaktné údaje

Vaše osobné údaje spracovávame v pozícii ich prevádzkovateľa, naše identifikačné a kontaktné údaje sú nasledujúce:

Prevádzkovateľ:
IČO:
Sídlo:
Zapísaný:
WWW:
E-mail:
FAST PLUS, a.s.
35712783
Vlčie hrdlo 90; 821 07 Bratislava - mestská časť Ružinov
Obchodný register Okresného súdu Bratislava III, Oddiel Sa, Vložka číslo: 7227/B
www.planeo.sk
oou@planeo.sk

 

2. Zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov

Pre našich zákazníkov, návštevníkov týchto stránok a ďalšie subjekty osobných údajov máme k dispozícii zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov. Ak máte akékoľvek otázky či pripomienky, alebo chcete realizovať akékoľvek zo svojich práv spojených so spracovaním Vašich osobných údajov, využite niektorý z nižšie uvedených kontaktov:

Zodpovedná osoba:
IČO:
Sídlo:
E-mail:
Telefón:
Mgr. Adam Škarka
017 93 691
Jezuitská 582/17, 602 00 Brno
gdpr@advo.cz
+420 736 416 005

 

3. Spracovanie osobných údajov

Spracovanie Vašich osobných údajov realizujeme (1) s Vašim súhlasom, alebo (2) ak je to nevyhnutné na splnenie našich zmluvných alebo zákonných povinností, alebo (3) k naplneniu našich oprávnených záujmov, hlavne zaistenia chodu týchto stránok, e-shopu a našej spoločnosti. Podrobné informácie o rozsahu a účeloch spracovania sú uvedené nižšie.
Vaše dáta spracovávame iba v krajinách EÚ, v žiadnom prípade ich neodovzdávame tretím osobám, ani ich neodovzdávame nikomu ďalšiemu, pokiaľ to nie je nevyhnutné. Niekedy však potrebujeme so spracovaním pomoc, pretože nie všetko dokážeme sami, v takýchto prípadoch pre nás spracovávajú Vaše osobné údaje naši nižšie uvedení dlhodobí a dôveryhodní partneri, prísne viazaní zmluvnými a zákonnými povinnosťami v oblasti ochrany osobných údajov, ktorých si dôkladne vyberáme a priebežne ich preverujeme.

 

4. Nákup tovaru a ďalšie služby

Ak sa rozhodnete si u nás čokoľvek kúpiť, prípadne využiť ďalšie naše služby, budeme od Vás potrebovať niektoré Vaše osobné údaje, ktoré spracujeme výhradne za účelom rýchleho a bezproblémového vybavenia Vašej objednávky. Bez Vašich osobných údajov sa jednoducho nezaobídeme, ich poskytnutie je preto našou zmluvnou požiadavkou.

Ak sa rozhodnete kúpiť si k vybraným produktom aj ich poistenie, prípadne u nás nakúpite na splátky, spracujeme Vaše údaje rovnako pre tieto účely a odovzdáme ich našim partnerom, ktorí pre nás tieto služby zaisťujú. V prípade úverov spolupracujeme so spoločnosťou Všeobecná úverová banka, a.s., BNP Paribas Personal Finance SA, pobočka zahraničnej banky,  Amico Finance a. s. a poistenie pre Vás zaisťuje spoločnosť SV Poisťovňa, a.s.

Ak si zvolíte platbu kartou, spracuje Vaše platobné údaje spoločnosť Tatra banka, a. s., ktorá pre nás túto službu zaisťuje a ktorá ich použije výhradne na vykonanie predmetnej transakcie. My ani nikto iný sa však k Vašim platobným údajom nedostane.

Vaše osobné údaje ďalej odovzdáme vybranému prepravcovi, a to výhradne za účelom doručenia objednaného tovaru. Deje sa tak na základe zmluvy o spracovaní osobných údajov alebo dohody spoločných prevádzkovateľov. V prípade spoločných prevádzkovateľov je za bezpečnosť Vašich osobných údajov zodpovedný ten prevádzkovateľ, ktorý údaje spracováva. Svoje práva súvisiace so spracovaním osobných údajov však môžete vždy uplatniť u ktoréhokoľvek prevádzkovateľa.

Ak sa rozhodnete tovar z akéhokoľvek dôvodu, vrátiť alebo reklamovať, spracujeme Vaše osobné údaje tiež pre tieto účely. V prípade reklamácie môže navyše dôjsť k odovzdaniu niektorých Vašich osobných údajov tiež dodávateľovi reklamovaného produktu, ktorý bude reklamáciu vybavovať.

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

Všetci uvedení príjemcovia osobných údajov sú našimi dlhoročnými zmluvnými partnermi, riadia sa zásadami ochrany osobných údajov podľa platných právnych predpisov a Vaše osobné údaje spracovávajú výhradne pre účely, za ktorými im ich predávame.

Osobné údaje uchováme na základe našich oprávnených záujmov v nevyhnutnej miere po dobu 10 rokov od Vašej objednávky pre prípad reklamácie tovaru alebo vznesenia iných právnych nárokov.

 

5. Registrácia

Ak využijete možnosť sa na našich stránkach registrovať, uložíme si Vami poskytnuté osobné údaje, aby sme Vám mohli túto službu poskytnúť. Registrácia je úplne zdarma a umožní Vám využívať rad výhod registrovaných užívateľov, hlavne uloženie doručovacích údajov pre spríjemnenie Vášho nakupovania v budúcnosti. Ako registrovaný užívateľ tiež budete mať prehľad o stave Vašich objednávok a histórii Vašich nákupov.

Vaše osobné údaje budeme spracovávať po dobu Vašej registrácie, u dlhodobo neaktívnych užívateľov však môžeme v súlade s našimi obchodnými podmienkami ich účty vymazať.

 

6. Zasielanie noviniek

Na našich stránkach máte možnosť prihlásiť sa k odoberaniu našich noviniek, a to prostredníctvom formulára a pri registrácii. Ak túto možnosť využijete, budeme Vám na základe Vášho súhlasu zasielať na Vami uvedenú emailovú adresu informácie hlavne o akciách, produktoch a špeciálnych ponukách.

Aby sme Vám zasielali len také správy, ktoré by Vás mohli skutočne zaujímať, využívame technológiu tzv. web beacons, ktorá nám umožňuje zistiť, či ste si email od nás otvorili a či ste navštívili niektorý z inzerovaných produktov. Vyhodnocovanie našich kampaní robíme výhradne preto, aby sme Vám mohli ponúknuť so zľavou produkty, o ktoré budete mať záujem.

Váš súhlas môžete kedykoľvek v budúcnosti odvolať pomocou odkazu na odhlásenie, ktorý nájdete na konci každého emailu, ktorý od nás dostanete.

 

7. Súťaže

Počas roka u nás prebieha množstvo súťaží, najčastejšie prostredníctvom našich účtov na sociálnych sietiach. Ak sa niektorej z týchto súťaží zúčastníte, spracujeme Vami poskytnuté údaje výhradne pre účely realizácie danej súťaže, teda hlavne pri určení výhercov, ich kontaktovania, odovzdania cien a zverejnenia výsledkov.  

S ohľadom na počet nami dodávaných značiek sa môže u niektorých súťaží stať, že nám s ich realizáciou pomáha externá agentúra. V takomto prípade môže dochádzať tiež k posunutiu Vašich osobných údajov takémuto subjektu, vždy však dbáme pri výbere našich obchodných partnerov na ochranu Vášho súkromia a zmluvne ich zaväzujeme k dodržiavaniu zásad ochrany osobných údajov. Naši obchodní partneri tiež spracovávajú Vaše osobné údaje výhradne pre účely danej súťaže.

V prípade niektorých súťaží odovzdávame údaje o výhercoch tiež ďalším subjektom, ak je to nutné pre realizáciu výhry. Ak v našej súťaži vyhráte napríklad zájazd, odovzdáme Vaše osobné údaje cestovnej kancelárii, ktorá bude Vašu cestu zaisťovať.

Podrobnosti o spracovaní Vašich osobných údajov nájdete vždy v informáciach k práve prebiehajúcej súťaži.

 

8. Nahrávanie telefonických hovorov

 

Na základe našich oprávnených záujmov sú všetky telefonické hovory so zákazníckym centrom nahrávané, a to za účelom skvalitňovania našich služieb. Kontrolujeme najmä spôsob komunikácie operátorov so zákazníkmi, prípadne overujeme správnosť zvoleného postupu pri vybavovaní Vašej požiadavky. Nahrávky nie sú nikomu odovzdávané a neuchovávame ich po dobu dlhšiu ako 14 dní, iba ak je potrebné vyriešiť konkrétny incident. Na nahrávanie hovoru budete vždy vopred upozornení. Ak si neprajete byť nahrávaný, môžete vždy zvoliť inú formu komunikácie.

Proti tomuto spôsobu spracovania osobných údajov môžete vzniesť námietku.

 

9. Cookies a ďalšie podobné technológie

 

 

Na našich stránkach používame súbory cookies, čo sú malé textové súbory umiestnené na Vašom zariadení, ktoré nám umožňujú Vaše zariadenie spoznať pri Vašej ďalšej návšteve. Súborov cookies existuje mnoho druhov a slúžia rozdielnym účelom, pokiaľ daný súbor cookie nepotrebujeme nevyhnutne na prevádzkovanie našich stránok, požiadame Vás pred jeho uložením o udelení súhlasu, prípadne sa budeme riadiť tým, ako ste nastavili ukladanie súborov cookies vo Vašom prehliadači.

Podľa toho, kto súbory cookies na Vaše zariadenie ukladá a ďalej s nimi pracuje, sa cookies delia na súbory cookies prvej strany, ktoré vytvára priamo daná internetová stránka, teda my. Tieto súbory slúžia najmä na zabezpečenie správneho fungovania týchto stránok. Cookies tretích strán najčastejšie slúžia na marketingové účely, ale umožňujú tiež zdieľať obsah sociálnych sietí alebo vkladať videá. Podrobnosti sú uvedené nižšie pre jednotlivé súbory cookies, ktoré používame.

 

Váš súhlas sa vzťahuje na nasledovné oblasti: www.planeo.sk

Váš súčasný stav: Povoliť všetko. 

Id. č. Vášho súhlasu: +nSNZttieF+rRsXS0TiSGZgOznS3Ug5Gc01mbmUp18Vdkw4bKtsGZg==Dátum súhlasu: pondelok 13. marca 2023 o 13:00:13 SEČ

Zmeňte svoj ​​súhlas  |  Zrušiť súhlas

 

Prehlásenie o cookies naposledy aktualizované dňa 04.03.23 Cookiebot:

 

Nevyhnutné (14)

 

Ich ukladanie je nutné pre funkčnosť našich stránok a ukladajú sa v nich mimo iné informácie nevyhnutné pre zabezpečenie užívateľských účtov, fungovanie navigácie na našich stránkach, umožňujú zabezpečený prístup do súkromných častí nášho webu registrovaným užívateľom a pod. Bez týchto súborov nemôžu naše stránky riadne fungovať, inými slovami by sme Vám nemohli poskytnúť naše služby. Spracovanie nevyhnutných cookies teda nie je podmienené Vaším súhlasom.

Tieto súbory cookies o Vás nezhromažďujú žiadne informácie využiteľné pre marketingové ani iné než uvedené účely.

Aj keď Vám to nedopočujeme, môžete i tak ukladaniu týchto cookies zabrániť, a to opustením našich stránok alebo zmenou nastavenia vo svojom prehliadači. Všetky moderné internetové prehliadače Vám umožňujú upraviť nastavenia cookies. Umožňujú Vám zmeniť nastavenie ukladania cookies súborov, a to napríklad tak, aby dochádzalo k prijímaniu všetkých súborov cookies, aby nedochádzalo k prijímaniu cookies od tretích strán, alebo aby nedochádzalo k vytváraniu a ukladaniu žiadnych súborov cookies. Pokiaľ zvolíte poslednú možnosť, funkčnosť Vami navštevovaných stránok vrátane tejto bude značne obmedzená.

 

Meno Poskytovateľ Účel Platnosť do Typ
__exponea_etc__ www.planeo.sk Tento súbor cookie sa používa na určenie produktov, ktoré si návštevník prezrel. Tieto informácie sa používajú na propagáciu súvisiacich produktov a optimalizáciu účinnosti reklamy. 399 dní HTTP Cookie
__exponea_time2__ www.planeo.sk Tento súbor cookie sa používa na určenie produktov, ktoré si návštevník prezrel. Tieto informácie sa používajú na propagáciu súvisiacich produktov a optimalizáciu účinnosti reklamy. 1 deň HTTP Cookie
_GRECAPTCHA Google Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. Je to užitočné pre webovú stránku, aby mohla vytvárať platné správy o používaní. 179 dní HTTP Cookie
_lb Luigis Box Registruje, ktorý klaster serverov obsluhuje návštevníka. Používa sa v kontexte s vyrovnávaním zaťaženia s cieľom optimalizovať používateľskú skúsenosť. 1 rok HTTP Cookie
AWSALB Luigis Box Registruje, ktorý klaster serverov obsluhuje návštevníka. Používa sa v kontexte s vyrovnávaním zaťaženia s cieľom optimalizovať používateľskú skúsenosť. 7 dní HTTP Cookie
AWSALBCORS Luigis Box Registruje, ktorý klaster serverov obsluhuje návštevníka. Používa sa v kontexte s vyrovnávaním zaťaženia s cieľom optimalizovať používateľskú skúsenosť. 6 dní HTTP Cookie
CONSENT [x2] Google
YouTube
Používa sa na zistenie, či návštevník prijal marketingovú kategóriu v banneri cookie. Tento súbor cookie je nevyhnutný pre súlad webovej stránky s GDPR. 2 rokov HTTP Cookie
CookieConsent Cookiebot Ukladá stav súhlasu používateľa so súbormi cookie pre aktuálnu doménu 1 rok HTTP Cookie
JSESSIONID www.planeo.sk Zachováva stavy používateľov naprieč požiadavkami na stránku. Session HTTP Cookie
rc::a Google Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. Je to užitočné pre webovú stránku, aby mohla vytvárať platné správy o používaní domény Persistent HTML Local Storage
rc::b Google Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. Session HTML Local Storage
rc::c Google Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. Session HTML Local Storage
test_cookie Google Používa sa na kontrolu, či prehliadač používateľa podporuje súbory cookie. 1 deň HTTP Cookie

 

Preferenčné

Umožňujú Vám si naše stránky prispôsobiť Vašim potrebám. Vďaka nim môžu byť Vaše ďalšie návštevy príjemnejšie a produktívnejšie, pretože už budeme vedieť napríklad to, či ste nám dali súhlas s ukladaním súborov cookies, ako máte na našich stránkach nastavené vyhľadávanie, ako ste si nastavili účet, či máte nejaký tovar v košíku atď.

Naše stránky by mali fungovať aj bez týchto cookies, spoliehame sa teda na Váš kedykoľvek odvolateľný súhlas s ich ukladaním. Pokiaľ nám súhlas neudelíte, nebudeme Vám schopní zaistiť všetky funkcie, ktoré by Vám naše stránky mohli inak ponúknuť.

Podobne ako nevyhnutné cookies súbory, ani preferenčné cookies neobsahujú informácie, ktoré by mohli byť použité na marketingové účely.

 

Štatistické (19)

 

Zbierajú informácie o prezeraní našich stránok a následne, v ich anonymizovanej podobe s nemožnosťou Vás spätne akýmkoľvek spôsobom identifikovať, nám pomáhajú porozumieť tomu, akým spôsobom si naše stránky ich návštevníci prezerajú. Získané informácie používame na to, aby sme stránky čo najviac prispôsobili Vašim potrebám.

Na vykonávanie analýzy používame nástroj Google Analytics od spoločnosti Google, ktorá však nemá prístup k Vašim údajom v ich neanonymizovanej podobe.

Analytické cookies taktiež používame len v prípade, že ste nám na to pri Vašej prvej návšteve udelili súhlas, ktorý môžete kedykoľvek v budúcnosti odvolať.

 

Meno Poskytovateľ Účel Platnosť do Typ
_clck Microsoft Collects data on the user’s navigation and behavior on the website. This is used to compile statistical reports and heatmaps for the website owner. 1 rok HTTP Cookie
_clsk Microsoft Registers statistical data on users' behaviour on the website. Used for internal analytics by the website operator. 1 deň HTTP Cookie
_cltk Microsoft Registers statistical data on users' behaviour on the website. Used for internal analytics by the website operator. Session HTML Local Storage
_dc_gtm_UA-# Google Používa sa v nástroji Google Tag Manager na riadenie načítania značky skriptu služby Google Analytics. 1 deň HTTP Cookie
_ga Google Registruje jedinečné ID, ktoré sa používa na generovanie štatistických údajov o tom, ako návštevník používa webovú stránku. 399 dní HTTP Cookie
_ga_# Google Používa sa v službe Google Analytics na zhromažďovanie údajov o tom, koľkokrát používateľ navštívil webovú stránku, ako aj o dátumoch prvej a poslednej návštevy. 399 dní HTTP Cookie
_gid Google Registruje jedinečné ID, ktoré sa používa na generovanie štatistických údajov o tom, ako návštevník používa webovú stránku. 1 deň HTTP Cookie
_hjAbsoluteSessionInProgress Hotjar Tento súbor cookie sa používa na počítanie toho, koľkokrát webovú stránku navštívili rôzni návštevníci – toto sa robí tak, že sa návštevníkovi pridelí ID, takže sa návštevník nezaregistruje dvakrát. 1 deň HTTP Cookie
_hjFirstSeen Hotjar Tento súbor cookie sa používa na zistenie, či návštevník už navštívil webovú stránku, alebo či ide o nového návštevníka webovej stránky. 1 deň HTTP Cookie
_hjIncludedInPageviewSample www.planeo.sk Používa sa na zistenie, či sú navigácia a interakcie používateľa zahrnuté do analýzy údajov webovej lokality. 1 deň HTTP Cookie
_hjIncludedInSessionSample_# Hotjar Collects statistics on the visitor's visits to the website, such as the number of visits, average time spent on the website and what pages have been read. 1 deň HTTP Cookie
_hjRecordingLastActivity www.planeo.sk Nastaví jedinečné ID pre reláciu. To umožňuje webovej stránke získavať údaje o správaní návštevníkov na štatistické účely. Session HTML Local Storage
_hjSession_# Hotjar Zhromažďuje štatistiky o návštevách návštevníka na webe, ako je počet návštev, priemerný čas strávený na webe a aké stránky boli navštívené. 1 deň HTTP Cookie
_hjSessionUser_# Hotjar Zhromažďuje štatistiky o návštevách návštevníka na webe, ako je počet návštev, priemerný čas strávený na webe a aké stránky boli navštívené. 1 rok HTTP Cookie
_hjTLDTest Hotjar Registruje štatistické údaje o správaní používateľov na webovej stránke. Používa sa na interné analýzy prevádzkovateľom webovej stránky. Session HTTP Cookie
c.gif Microsoft Collects data on the user’s navigation and behavior on the website. This is used to compile statistical reports and heatmaps for the website owner. Session Pixel Tracker
CLID Microsoft Collects data on the user’s navigation and behavior on the website. This is used to compile statistical reports and heatmaps for the website owner. 1 rok HTTP Cookie
collect Google Používa sa na odosielanie údajov do služby Google Analytics o zariadení a správaní návštevníka. Sleduje návštevníka naprieč zariadeniami a marketingovými kanálmi. Session Pixel Tracker
hjViewportId www.planeo.sk Nastaví jedinečné ID pre reláciu. To umožňuje webovej stránke získavať údaje o správaní návštevníkov na štatistické účely. Session HTML Local Storage

 

Marketingové (37)

 

Zbierajú informácie o tom, ktoré naše produkty Vás zaujali a umožňujú nám alebo našim reklamným partnerom zobrazovať na tejto alebo iných stránkach reklamu, ktorá by pre Vás mohla byť viac relevantná. Vďaka týmto cookies taktiež môžeme limitovať počet zobrazení našej reklamy na Vašom zariadení a merať efektivitu našich reklamných kampaní.

Reklamné súbory cookies ukladáme len vtedy, ak nám k tomu pri prvej návšteve našich stránok udelíte súhlas, ktorý môžete kedykoľvek v budúcnosti odvolať.

Pri realizácii reklamy spolupracujeme so spoločnosťami Fragile media s.r.o. (www.fragile.cz) a DIGNITY, s.r.o. (www.performio.cz). Uvedené spoločnosti však nemajú možnosť Vás akokoľvek identifikovať, pretože nemajú prístup k Vašim osobným údajom v ich neanonymizovanej podobe.

Pokiaľ nám svoj súhlas nedáte, nič sa samozrejme nedeje, bohužiaľ, menej reklamy sa Vám zobrazovať nebude, len sa najskôr nebude týkať produktov, o ktoré by ste mohli mať skutočne záujem.

 

Meno Poskytovateľ Účel Platnosť do Typ
__exponea_last_session_ping_timestamp__ www.planeo.sk Tento súbor cookie sa používa na určenie produktov, ktoré si návštevník prezrel. Tieto informácie sa používajú na propagáciu súvisiacich produktov a optimalizáciu účinnosti reklamy. Persistent HTML Local Storage
__exponea_last_session_start_timestamp__ www.planeo.sk Tento súbor cookie sa používa na určenie produktov, ktoré si návštevník prezrel. Tieto informácie sa používajú na propagáciu súvisiacich produktov a optimalizáciu účinnosti reklamy. Persistent HTML Local Storage
__exponea_tracking_definition__ www.planeo.sk Tento súbor cookie sa používa na určenie produktov, ktoré si návštevník prezrel. Tieto informácie sa používajú na propagáciu súvisiacich produktov a optimalizáciu účinnosti reklamy. Session HTML Local Storage
_fbp Meta Platforms, Inc. Používa ho Facebook na poskytovanie série reklamných produktov, ako sú ponuky v reálnom čase od inzerentov tretích strán. 3 mesiacov HTTP Cookie
_gcl_au Google Používa ho Google AdSense na experimentovanie s efektívnosťou reklamy na webových stránkach využívajúcich ich služby. 3 mesiacov HTTP Cookie
_hjRecordingEnabled www.planeo.sk Tento súbor cookie sa používa na identifikáciu návštevníka a optimalizáciu relevancie reklamy zhromažďovaním údajov o návštevníkoch z viacerých webových stránok – túto výmenu údajov o návštevníkoch zvyčajne zabezpečuje dátové centrum tretej strany alebo burza reklám. Session HTML Local Storage
_lb_ccc Luigis Box Určuje, ktoré produkty si používateľ prezeral, čo umožňuje webovej stránke propagovať súvisiace produkty. 1 rok HTTP Cookie
ads/ga-audiences Google Používa ho služba Google AdWords na opätovné oslovenie návštevníkov, ktorí pravdepodobne konvertujú na zákazníkov na základe online správania návštevníka na rôznych webových stránkach. Session Pixel Tracker
ANONCHK Microsoft Registers data on visitors from multiple visits and on multiple websites. This information is used to measure the efficiency of advertisement on websites. 1 deň HTTP Cookie
fbssls_ Meta Platforms, Inc. Zhromažďuje údaje o tom, ako návštevník používa systém komentárov na webovej stránke, a aké blogy/články si návštevník prečítal. Toto je možné využiť na marketingové účely. Session HTML Local Storage
fr Meta Platforms, Inc. Používa ho Facebook na poskytovanie série reklamných produktov, ako sú ponuky v reálnom čase od inzerentov tretích strán. 3 mesiacov HTTP Cookie
IDE Google Používa ho Google DoubleClick na registráciu a hlásenie akcií používateľa webovej stránky po zobrazení alebo kliknutí na jednu z reklám inzerenta s cieľom zmerať účinnosť reklamy a prezentovať používateľovi cielené reklamy. 1 rok HTTP Cookie
lbx_ac_easystorage Luigis Box Určuje, ktoré produkty si používateľ prezeral, čo umožňuje webovej stránke propagovať súvisiace produkty. Session HTML Local Storage
MR [x2] Microsoft Used to track visitors on multiple websites, in order to present relevant advertisement based on the visitor's preferences. 6 dní HTTP Cookie
MUID [x2] Microsoft Used widely by Microsoft as a unique user ID. The cookie enables user tracking by synchronising the ID across many Microsoft domains. 1 rok HTTP Cookie
pagead/1p-user-list/# Google Sleduje, či používateľ prejavil záujem o konkrétne produkty alebo udalosti na viacerých webových stránkach, a zisťuje, ako sa používateľ pohybuje medzi stránkami. Používa sa na meranie reklamného úsilia a uľahčuje platbu poplatkov za sprostredkovanie medzi webovými stránkami. Session Pixel Tracker
pagead/landing [x2] Google Zhromažďuje údaje o správaní návštevníkov z viacerých webových stránok s cieľom prezentovať relevantnejšiu reklamu – to tiež umožňuje webovej stránke obmedziť počet zobrazení tej istej reklamy. Session Pixel Tracker
PAPVisitorId Dognet Používa sa na cielené reklamy a na zdokumentovanie účinnosti každej jednotlivej reklamy. 1 rok HTTP Cookie
PAPVisitorId Dognet Používa sa na cielené reklamy a na zdokumentovanie účinnosti každej jednotlivej reklamy. 1 rok HTML Local Storage
SM Microsoft Registers a unique ID that identifies the user's device during return visits across websites that use the same ad network. The ID is used to allow targeted ads. Session HTTP Cookie
SRM_B Microsoft Tracks the user’s interaction with the website’s search-bar-function. This data can be used to present the user with relevant products or services. 1 rok HTTP Cookie
VISITOR_INFO1_LIVE YouTube Snaží sa odhadnúť šírku pásma používateľov na stránkach s integrovanými videami YouTube. 179 dní HTTP Cookie
xnpe_#-#-#-#-# Bloomreach Tento súbor cookie registruje údaje o návštevníkovi. Informácie sa používajú na optimalizáciu relevantnosti reklamy. 399 dní HTTP Cookie
YSC YouTube Registruje jedinečné ID na uchovávanie štatistík o tom, aké videá z YouTube používateľ videl. Session HTTP Cookie
yt.innertube::nextId YouTube Registruje jedinečné ID na uchovávanie štatistík o tom, aké videá z YouTube používateľ videl. Persistent HTML Local Storage
yt.innertube::requests YouTube Registruje jedinečné ID na uchovávanie štatistík o tom, aké videá z YouTube používateľ videl. Persistent HTML Local Storage
ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY YouTube Ukladá predvoľby video prehrávača vloženého YouTube videa. Persistent HTML Local Storage
yt-remote-cast-available YouTube Ukladá predvoľby video prehrávača vloženého YouTube videa. Session HTML Local Storage
yt-remote-cast-installed YouTube Ukladá predvoľby video prehrávača vloženého YouTube videa. Session HTML Local Storage
yt-remote-connected-devices YouTube Ukladá predvoľby video prehrávača vloženého YouTube videa. Persistent HTML Local Storage
yt-remote-device-id YouTube Ukladá predvoľby video prehrávača vloženého YouTube videa. Persistent HTML Local Storage
yt-remote-fast-check-period YouTube Ukladá predvoľby video prehrávača vloženého YouTube videa. Session HTML Local Storage
yt-remote-session-app YouTube Ukladá predvoľby video prehrávača vloženého YouTube videa. Session HTML Local Storage
yt-remote-session-name YouTube Ukladá predvoľby video prehrávača vloženého YouTube videa. Session HTML Local Storage

 

Neklasifikované (5)

Neklasifikované cookies sú typy cookies, ktoré ešte prechádzajú procesom klasifikácie. Tento proces vykonávame v spolupráci s poskytovateľmi týchto cookies, aby sme lepšie rozumeli ich účelu a funkčnosti.

Meno Poskytovateľ Účel Platnosť do Typ
__exponea_banner_event__#_last_show www.planeo.sk Čaká na schválenie Persistent HTML Local Storage
boolShow www.planeo.sk Čaká na schválenie Persistent HTML Local Storage
checkedBrands www.planeo.sk Čaká na schválenie Persistent HTML Local Storage
luigis.env.v2.175437-199881 Luigis Box Čaká na schválenie Session HTML Local Storage
SIDplaneo_sk www.planeo.sk Čaká na schválenie Session HTTP Cookie

 

11. Práva spojené so spracovaním osobných údajov

Predovšetkým máte právo nás požiadať o informácie o kategóriach spracovávaných osobných údajov, účele, dobe a povahe spracovania a o príjemcoch osobných údajov. Potrebné základné informácie nájdete vyššie, radi Vám však odpovieme na akékoľvek Vaše ďalšie otázky.

Ďalej máte právo požiadať o poskytnutie kópie spracovávaných osobných údajov. Ak sa rozhodnete toto svoje právo využiť, poskytneme Vám kópiu zdarma do 30 dní. Ak ste registrovaným užívateľom nášho e-shopu, dostanete sa k všetkým údajom aj online.

Ak sa zmení niektorý z Vašich osobných údajov, ktoré spracovávame, máte právo, aby bol tento údaj upravený aj u nás. V tomto prípade nám, prosím, dajte vedieť a my urobíme všetko pre to, aby boli Vaše osobné údaje opravené či doplnené. Ak ste registrovaným užívateľom, môžete svoje osobné údaje aktualizovať priamo na našich stránkach.

Pri splnení podmienok stanovených relevantnými právnymi predpismi máte právo požiadať, aby Vaše osobné údaje boli vymazané, prípadne ich spracovanie obmedzené.

Ak by napriek našim bezpečnostným opatreniam došlo k porušeniu zabezpečenia Vašich osobných údajov a bolo by pravdepodobné, že daný prípad porušenia bude mať za následok vysoké riziko pre Vaše práva a slobody, budeme Vás o tom neodkladne informovať a urobíme všetko pre to, aby sme akýmkoľvek negatívnym následkom zabránili.

Vždy tiež môžete vzniesť námietku proti spracovávaniu osobných údajov. Ak sa Vaša námietka bude týkať akejkoľvek z foriem priameho marketingu, so spracovaním osobných údajov na tieto účely okamžite prestaneme. Najjednoduchší spôsob, ako takúto námietku podať, je využiť odkaz na odhlásenie z priameho marketingu, ktorý nájdete v každej správe, ktorú od nás dostanete. Podobne ako v prípade námietky môžete tiež vždy podať sťažnosť u dozorného úradu.