Katalóg Predajne Prihlásiť
Košík

PLANEO 


Sme najrýchlejšie sa rozvíjajúca sieť maloobchodných predajní so spotrebnou elektronikou na Slovensku so stabilným a dlhoročným zázemím na trhu.

 

Od polovice roku 2009 sme otvorili 56 maloobchodných predajní po celom Slovensku.


Našim kolektívom sú dynamickí ľudia, ktorých elektro baví, a ktorých hlavným cieľom je spokojnosť našich zákazníkov.

Aktuálna ponuka voľných pracovných miest:

V prípade, že nie je zverejnené žiadne voľné pracovné miesto vhodné pre Vás, pošlite nám Vašu žiadosť a životopis s uvedením predajne, prípadne regiónu, kde by ste chceli pracovať na adresu: praca@planeo.sk a zaradíme Vás do databázy uchádzačov

Práca v PLANEO 

Všetko sa začína zaslaním životopisu. Dajte si na ňom záležať, je to Vaša vizitka. Uistite sa, že je prehľadný, výstižný a obsahuje Vaše kontaktné údaje – najmä email a telefón. Životopis posielajte na adresu praca@planeo.sk.

Na pracovný pohovor sa dôkladne pripravte - naplánujte si cestu, počítajte so zápchami, pripomeňte si Vašu doterajšiu kariéru a odpovedzte si na otázku, prečo chcete pracovať v PLANEO. Pripravte si, čo sa chcete dozvedieť o samotnej práci a firme a nezabudnite sa to na pohovore opýtať. Držíme palce, aby na záver zaznelo: „Gratulujem k úspešnému pohovoru!“

 

Adaptácia nových zamestnancov

Naši noví zamestnanci vstupujú do intenzívneho dvojmesačného adaptačného programu, ktorý im umožní rýchlo si osvojiť predajné zručnosti a technické znalosti potrebné k predaju spotrebnej elektroniky. Pracujú pod dohľadom skúseného kolegu, ktorý ich usmerňuje a pomáha prekonať prvotné zakopnutia. Nových kolegov učíme najmä načúvať potrebám zákazníkov, pretože to je podľa nás najdôležitejšie pre úspech v predaji.

 

Kariéra v PLANEO 

Úvodným zaškolením to nekončí. Charakter nášho sortimentu vyžaduje pravidelné dopĺňanie vedomostí našich ľudí. Od našich ľudí vyžadujeme vysoké pracovné nasadenie, ochotu pracovať cez víkendy ako aj obetavosť voči zákazníkom a ostatným kolegom. Ponúkame náročnú prácu, primerané ohodnotenie, závislé od dosiahnutých výsledkov a férové zaobchádzanie. Tí, ktorí na sebe neustále pracujú, úspešne dosahujú stanovené ciele a toto nezostáva bez povšimnutia. Ceníme si potenciál našich zamestnancov a rozvíjame ich schopnosti ďalej. Neudeje sa to cez noc a nestačí na to týždeň, no naši zamestnanci sú vždy na prvom mieste pri výbere kandidátov na vedúce pozície v rámci spoločnosti.

 

 

Neustále vzdelávanie zamestnancov

Charakter nášho sortimentu vyžaduje pravidelné dopĺňanie vedomostí našich ľudí. Preto ich neustále rozvíjame prostredníctvom systému produktových školení. Školenia sa dejú počas pracovnej doby, avšak nie vždy na pracovisku a treba za nimi cestovať.

Súčasťou dobrého produktového školenia je aj možnosť vyskúšať si produkty na vlastnej koži. Preto väčšina školení býva praktického charakteru, kde sa zamestnanci môžu zoznámiť s tovarom, ktorý budú predávať naozaj dôkladne a zo všetkých strán, často aj z vnútra.

 

Žijeme na Slovensku

Značku PLANEO reprezentuje už 56 maloobchodných predajní po celom území Slovenskej republiky. Znamená to tiež vyše 500 kolegov a kolegýň, ktorých môžeme stretnúť takmer v každom väčšom meste. Na školeniach, či na iných stretnutiach tak máme možnosť zažiť ľudí zo všetkých kútov našej krajiny a lepšie ju tak spoznať. Takto naozaj zažívame ďalší rozmer pojmu žiť na Slovensku.

 

Byť zamestnancom PLANEO Elektro sa oplatí

Odmeňovanie našich zamestnancov závisí predovšetkým od ich výkonu. Spokojnosť našich ľudí je pre nás dôležitá, preto je spôsob odmeňovania nastavený tak, aby bol výzvou, no zároveň reálne dosiahnuteľnou. Zamestnanecké zľavy na náš sortiment sú len jedným z benefitov, ktoré môžu naši zamestnanci využívať. V minulom roku ušetril každý náš zamestnanec v priemere 1000€ pri nákupoch nášho sortimentu. A to je suma, ktorú už pocíti každý. Okrem elektrospotrebičov je možné využívať zľavy aj na široký sortiment hodiniek, šperkov, hudobných nástrojov a ďalších druhov tovaru, ktorý naša spoločnosť distribuuje na Slovensku. V spolupráci s významnou sieťou čerpacích staníc na Slovensku prinášame našim zamestnancom zľavy pri tankovaní pohonných hmôt

Neváhajte a pošlite Váš životopis na adresu praca@planeo.sk

 

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Ak nám pošlete svoj životopis, budeme spracúvať vami poskytnuté osobné údaje na účely ponuky práce. Právnym základom pre tento účel spracúvania sú predzmluvné opatrenia. Údaje budeme ďalej uchovávať maximálne tri roky na základe nášho oprávneného záujmu na preukázaní, že náš proces výberu a obsadzovania pracovných miest je vždy spravodlivý. Proti tomuto spôsobu spracovania môžete kedykoľvek vzniesť námietku.

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť FAST PLUS, a.s., so sídlom Na pántoch 18, 831 06 Bratislava, zodpovedná osoba: SEDLAKOVA LEGAL s.r.o., e-mail: fastplus@sedlakovalegal.com

Osobné údaje môžu byť sprístupnené oprávneným osobám (najmä sprostredkovateľa). Prenos osobných údajov mimo EU sa nepredpokladá.

O svojich právach týkajúcich sa osobných údajov si môžete prečítať v našich zásadách ochrany osobných údajov.