Katalóg Predajne
Porovnanie
Prihlásiť
Košík

EPSON Vám vráti peniaze za nákup

epson-vratenie-penazi

Cashback na vybrané tlačiarne a skenery

Kúpte si novú tlačiareň zo zoznamu uvedeného v tabuľke nižšie („vybrané produkty“) do 31. 3. 2024 („obdobie akcie”) a požiadajte o vrátenie sumy až do výšky 170 €.

Viac informácií nájdete na webe

https://epson.sk/ecotankcashback

Vybrané tlačiarne a skenery

 • L11160 s cashbackom 125 €
 • L15150 s cashbackom 125 €
 • L15160 s cashbackom 170 €
 • L15180 s cashbackom 170 €
 • L6460 s cashbackom 65 €
 • L6490 s cashbackom 65 €
 • L6550 s cashbackom 125 €
 • L6570 s cashbackom 125 €
 • L6580 s cashbackom 125 €
 • M1170 s cashbackom 40 €
 • M1180 s cashbackom 40 €
 • M15140 s cashbackom 125 €
 • M15180 s cashbackom 125 €
 • M2120 s cashbackom 40 €
 • M2170 s cashbackom 40 €
 • M3170 s cashbackom 40 €
 • M3180 s cashbackom 65 €

* vrátené sumy zahŕňajú DPH


 

Podrobné podmienky akcie

2. Propagačná akcia sa vzťahuje na vybrané produkty zakúpené počas obdobia akcie priamo od spoločnosti Epson alebo od autorizovaného predajcu Epson.

3. Táto propagačná akcia platí pre osoby od 16 rokov s trvalým pobytom na Slovensku a maximálne pre dve (2) žiadosti na domácnosť. Za vybraný produkt možno žiadať len 1 vrátenie sumy.

4. Propagačná akcia platí len pre koncových zákazníkov. Žiadosti v rámci vybraných produktov, ktoré budú následne predané tretej strane, nespĺňajú podmienky propagačnej akcie. Predajcovia nemôžu odosielať žiadosti v mene svojich zákazníkov.

5. Propagačná akcia nie je dostupná pre zamestnancov spoločnosti Epson, zástupcov, distribútorov, predajcov, maloobchodných zamestnancov zúčastnených skladov ani kohokoľvek spojeného s touto propagačnou akciou.

6. Propagačná akcia sa nevzťahuje na žiadny použitý, renovovaný ani opravený tovar.

7. Žiadosť o vrátenie sumy musí byť podaná do 30 kalendárnych dní od dátumu nákupu. Dátum ukončenia podávania žiadostí je 30. 4. 2024. Postup pri podávaní žiadosti

8. Žiadosť podajte online na stránke https://epson.sk/ecotankcashback. Vyplňte formulár žiadosti a odošlite ho spolu s kópiou dokladu o kúpe a fotografiou sériového čísla z tlačiarne. Budete musieť zadať svoje osobné údaje vrátane bankového spojenia.

9. Doklad o kúpe by mala byť čitateľná kópia predajného dokladu alebo faktúry, na ktorej jasne vidno názov predajcu, dátum kúpy, názov produktu a cenu. ZMLUVNÉ PODMIENKY A PRAVIDLÁ PROPAGAČNEJ AKCIE CASHBACK 2023

10. Po prijatí žiadosti odošleme potvrdzujúci e-mail

11. Vyplatenie sumy sa uskutoční bankovým prevodom do 30 dní po prijatí overenej žiadosti. Organizátor propagačnej akcie uskutoční bankový prevod len na účet, ktorý je registrovaný v krajine, kde ste kúpili produkt Epson. Organizátor akcie nezodpovedá za žiadne vzniknuté bankové poplatky týkajúce sa akýchkoľvek bankových prevodov v rámci vrátenia sumy. Ak vám teda banka naúčtuje poplatky, budú odpočítané vašou bankou z vrátenej sumy.

12. Za uvedenie správnych informácií o účte je zodpovedná osoba, ktorá zaregistrovala žiadosť. V prípade poskytnutia nesprávnych informácií a ak organizátor akcie uskutoční platbu, ktorá bude odmietnutá alebo sa vám nezaúčtuje, organizátor akcie nenesie zodpovednosť za opätovné uskutočnenie platby. Obmedzenia

13. V prípade, že je vrátenie peňazí považované za zdaniteľný príjem, za daňové povinnosti zodpovedá príjemca.

14. Ak z akéhokoľvek dôvodu zákazník vráti predajcovi vybraný produkt, ktorého sa žiadosť týka, zákazník nebude mať nárok na vrátenie peňazí a akákoľvek suma vyplatená zákazníkovi bude vyplatená späť Organizátorovi akcie do siedmich dní.

15. Organizátor akcie si vyhradzuje právo požiadať o ďalšie potvrdenie ako pomoc pri overení žiadosti, ak je presvedčený, že nemusí ísť o oprávnenú žiadosť.

16. Žiadosti nebude vyhovené, ak: a. Vybraný produkt nebol zakúpený v rámci obdobia akcie, b. formulár žiadosti nebol úplne vyplnený, c. doklad o kúpe nebol dodaný alebo nebol čitateľný, d. žiadosť nebola odoslaná do 30 kalendárnych dní odo dňa zakúpenia, e. nesplnili ste tieto zmluvné podmienky. Osobné údaje

17. Pri registrácii do tejto propagačnej akcie budete musieť poskytnúť svoje osobné údaje, ktoré sú potrebné na to, aby spoločnosť Epson mohla spravovať propagačnú akciu. Ďalšie informácie nájdete vo www.epson.sk/sk_SK/legal/privacy. Okrem použitia vašich osobných údajov v rámci propagačnej akcie vás spoločnosť Epson požiada aj o súhlas, aby vám mohla zasielať marketingové materiály, ako sú napríklad prieskumy týkajúce sa značkových produktov Epson, bulletiny alebo reklamy od spoločnosti Epson. Tento súhlas nemusíte poskytnúť. Všeobecné

18. Organizátor akcie nenesie zodpovednosť za stratené žiadosti. Organizátor akcie odmietne žiadosti po ukončení akcie a tie, ktoré možno oprávnene považovať za neúplné, nečitateľné alebo podvodné.

19. Tieto podmienky a požiadavky sa riadia zákonmi krajiny, v ktorej ste vybraný produkt kúpili, a spadajú pod právomoc príslušných súdov v danej krajine.

20. Účasťou v tejto propagačnej akcii potvrdzujete, že ste si prečítali, pochopili a prijímate tieto zmluvné podmienky. V prípadoch, ktoré nedokáže organizátor akcie v primeranej miere ovplyvniť, si vyhradzujeme právo zrušiť alebo zmeniť tieto podmienky bez predchádzajúceho oznámenia. ZMLUVNÉ PODMIENKY A PRAVIDLÁ PROPAGAČNEJ AKCIE CASHBACK 2023 Organizátor akcie: Organizátorom akcie je spoločnosť Epson Europe B.V. so sídlom v Amsterdame v Holandsku. Všetku korešpondenciu zasielajte na adresu: Epson European Marketing Department, P905 Cashback Promotion, Westside, London Road, Apsley, Hemel Hempstead, Herts HP3 9TD England