Katalóg Predajne
Porovnanie
Prihlásiť
Košík

 

Digitálny žiak nakúp notebook s príspevkom 350 €

Projekt  Digitálny žiak bol oficiálne spustený

Náhľad ponuky pre Digitálnych žiakov.

 

 

DIGITÁLNA GRAMOTNOSŤ JE PRE FUNGOVANIE V SÚČASNOM SVETE NEVYHNUTNÁ

Zručnosti a skilly spojené s digitálnymi nástrojmi a ich efektívnym používaním, sú dôležité a podľa prognóz odborníkov, kľúčové pre budúce generácie. Vedci odhadujú, že až 65 % dnešných žiakov základných škôl, jedného dňa bude pracovať na pozíciách, ktoré vytvorí tzv. Priemysel 4.0. K tomuto označeniu sa taktiež často referuje ako k priemyslu budúcnosti či digitálnemu priemyslu. Ide o štvrtú priemyselnú revolúciu, pre ktorú bude charakteristický rýchly progres v sfére informačných a komunikačných technológií, ktoré vyústia v efektívnejšiu, flexibilnejšiu a presnejšiu výrobu = vyššia produktivita v lepšej kvalite.

Pracovanie v digitálnom svete preto netreba podceňovať a treba sa začať pripravovať na túto skutočnosť už v rannom veku.

INVESTÍCIA DO VZDELANIA, JE TOU NAJLEPŠOU INVESTÍCIOU DO BUDÚCNOSTI, KTORÚ MÔŽE ČLOVEK PODNIKNÚŤ

Práve myšlienky uvedené v riadkoch vyššie, stoja za zrodom projektu Digitálny žiak. Tento projekt si berie za úlohu sprístupniť digitálne zariadenia a podporiť rozvoj digitálnych zručností u žiakov.

Do projektu Digitálny žiak sa môžu zapojiť a o príspevok v hodnote 350 € požiadať: 

 

 • Žiaci, ktorí sú členmi domácnosti v hmotnej núdzi, pričom príjem členov domácnosti nedosahuje sumy životného minima.
 • Žiaci, ktorí majú vyjadrenie zariadenia poradenstva a prevencie o tom, že ich špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby vyplývajú z ich vývinu v sociálne znevýhodnenom prostredí.
 • Žiaci, ktorí sú členmi domácností, ktoré neprekračujú 60% mediánu príjmu, na základe potvrdenia o výške príjmu, resp. doklad o nevykonávaní zárobkovej činnosti, napr. potvrdenie o nezamestnanej osobe.
 • Žiaci prvého ročníka stredných škôl pre školský rok 2022/2023 vrátane žiakov piateho ročníka osemročných študijných programov

*Medián príjmu domácnosti je stredná hodnota príjmu identickej skupiny domácností, ktorá rozdeľuje celú skupinu na dve presné polovice – teda jednu polovicu domácností, ktorá má súčet príjmov nižší ako druhá polovica a druhú polovicu domácností, ktorá má súčet príjmov vyšší ako prvá polovica. Medián príjmu je hodnota vyjadrená výpočtom pre danú skupinu domácností a nevypočítava sa na konkrétnu domácnosť. Dôležitým faktorom pre objektívne posúdenie príjmových parametrov je skladba domácnosti – teda počet dospelých osôb a detí zaradených do vekových skupín. Ďalším parametrom je výška príjmov, ktoré domácnosť získala v posudzovanom období, do ktorých sa započítava hrubý ročný príjem, dôchodok, príspevky na deti, sociálne dávky a iné príjmy, ktoré domácnosť v posudzovanom období získala. Kľúčom k identifikácii oprávnenosti získania príspevku na nákup digitálnej techniky v rámci projektu Digitálny žiak, je presný súčet všetkých príjmov domácnosti a porovnanie s indikatívnou tabuľkou mediánu príjmu pre relevantný typ domácnosti. V prípade, že podľa súčtu príjmov domácnosť spadá do definície 60% mediánu príjmu, alebo si samotným výpočtom nie ste istý, je potrebné vyplniť registračný formulár na stránke www.digitalnyziak.sk, kde následne realizátor projektu overí v registroch štátnej správy oprávnenosť žiaka z danej domácnosti pre získanie príspevku, o čom bude zákonného zástupcu informovať prostredníctvom SMS správy, odoslanej na telefónne číslo uvedené pri registrácii. (zdroj: www.digitalnyziak.sk)

Na aké produkty môžeš uplatniť digitálny príspevok vo výške 350 €?

 

 • Notebooky
 • All in One PC
 • Tablety
 • Príslušenstvo k notebooku/tabletu

NÁHĽAD PLANEO PONUKY PRE DIGITÁLNYCH ŽIAKOV

O parametroch, ktoré musia zariadenia spĺňať sa dočítate v otázke č. 8 na tomto odkaze
 
Digitálny žiak nakúp tablet k s príspevkom 350 €

 

AKO MÔŽEM ZÍSKAŤ 350 € DIGITÁLNY PRÍSPEVOK?

 • S výberom ideálneho zariadenia práve pre teba, ti pomôžu naši experti na predajniach. 
 • V predajni predložíš validačný kód a podpíšeš zmluvu, ktorú ti vystavíme.
 • Hotovo! Odnášaš si svoj nový, aktivovaný notebook, All in One PC alebo tablet a môžeš sa pustiť do digitálneho vzdelávania.

Prehľadné informácie nájdeš aj na oficiálnej stránke, v sekcii "Žiaci".

Nevieš aký notebook či tablet si vybrať? Inšpirovať sa môžeš naším článkom Ako vybrať notebook či Ako vybrať tablet. Takto aspoň, keď už prídeš na predajňu budeš vedieť, o aký notebook či tablet  máš záujem a umožni ti to, sa ešte lepšie rozhodnúť. 

Prajeme veľa radosti s tvojím novým zariadením. 

 

Do kedy sa môžem zapojiť do projektu a požiadať o príspevok?
 • O digitálny príspevok 350 € na nákup, môžeš požiadať do 30. 11. 2023.
Kedy môžem využiť príspevok a prísť nakúpiť do Planeo?
 • Odhadovaný dátum zasielania validačných kódov, potrebných k nákupu za digitálny príspevok je začiatkom júna. O konkrétnom dátume budeme v priebehu času informovať.
Kedy končí platnosť digitálneho príspevku?
 • Nákup s využitím validačného kódu je nutné realizovať najneskôr 31.10.2023. Po tomto dátume už nebudú validačné kódy akceptované a uplatnenie nebude viac možné.
Môžem využiť digitálny príspevok aj na e-shope?
 • Na e-shope si môžete pozrieť ponuku notebook, tabletov, príslušenstva, na ktoré sa vzťahuje akcia Digitálny žiak. Avšak samotný nákup, je nutné a možné realizovať výlučne na jednej z našich 50+ Planeo predajní.
Môžem využiť príspevok postupne? Dnes si kúpim tablet za 200 € a o pár dní neskôr napríklad klávesnicu k nemu.
 • Príspevok je možné využiť iba jedno-rázovo. Po použití validačného kódu pri nákupe, sa jeho platnosť anuluje a nebude možné tento kód použiť opätovne.
Čo ak si vyberiem notebook alebo tablet za menej ako 350 €? Dostanem zvyšok peňazí z digitálneho príspevku?
 • V prípade, že nakúpiš za menej, ako je stanovená hodnota príspevku, zvyšná časť prepadne. Preto ti odporúčam pozrieť si rovno aj príslušenstvo k vybranému zariadeniu, ktoré spadá do ponuky akcie Digitálny žiak v Planeo.
Čo ak si vyberiem zariadenie za viac ako 350 €?
 • V takomto prípade len doplatíš sumu nad rámec príspevku.
Nepáči sa mi notebook/tablet, ktorý som si kúpil/-a v rámci projektu Digitálny žiak. Môžem ho vrátiť alebo vymeniť?
 • Nie, vrátiť alebo vymeniť sa dá iba zariadenie, ktoré nebolo použité ani aktivované. Reklamáciu však môžeš v rámci projektu Digitálny žiak využiť tak, ako bežne na iné produkty.
Až príliš som sa vzdelával/-a a z toľkých vedomostí sa notebooku prehrial "mozog". Môžem zariadenie reklamovať?
 • Tovary nakúpené v rámci projektu Digitálny žiak je možné v Planeo reklamovať, ako akýkoľvek iný tovar. Pri reklamácií prosím predlož všetky doklady, spojené a potvrdzujúce konkrétny nákup.

 

Kompletné informácie nájdete na oficiálnych stránkach projektu.

Posledná aktualizácia stránky 17. 10. 2023.
Autor: Planeo.sk