Energetické triedy a energetické štítky - vysvetlenie

Vďaka novým energetickým štítkom majú spotrebitelia presnejšie informácie o nakupovaných spotrebičoch, ktoré pomáhajú vo finálnom rozhodovaní o výbere konkrétneho modelu. Ako sa zmenili energetické triedy spotrebičov, ktorá energetická trieda je najlepšia a prečo došlo k zmenám na energetických štítkoch vám vysvetlíme v našom článku.

Energetické štítky zaviedla Európska únia ešte pred vstupom Slovenska do EÚ, pretože chcela dosiahnuť lepšiu informovanosť spotrebiteľov o energetickej náročnosti kupovaných spotrebičov. Vytvorením energetických štítkov boli zároveň motivovaní aj predajcovia, ktorí sa snažia vyrábať svoje produkty tak, aby boli čo najúspornejšie.

Energetický štítok

Známy je aj ako štítok EÚ a poskytuje spotrebiteľom transparentné informácie o spotrebe energie a vody vybraných domácich spotrebičov. Každý predajca musí pri vybraných typoch spotrebičov zo zákona uvádzať energetický štítok na výrobku v predajni a aj na svojich webových stránkach.

Energetické štítky sa používajú na označenie “energeticky významných výrobkov”, ktoré určila Európska únia. Ide o výrobky alebo systémy, ktoré môžu mať počas používania vplyv na spotrebu energie. Pravidlá EÚ týkajúce sa označovania energetickými štítkami sa nevzťahujú na použité výrobky alebo dopravné prostriedky slúžiace na prepravu osôb, či tovaru.

Nové energetické štítky sledujte aj pri výbere osvetlenia.

 

Energetická trieda

Je uvedená na energetickom štítku a označuje do akej kategórie patrí vybraný domáci spotrebič podľa úspornosti. V minulosti sa energetické triedy zapisovali do stupnice od A+++ po D. Zákazník si teda mohol kúpiť spotrebič napríklad s energetickou triedou A+++, A++ aj A+, čo sa postupne stalo veľmi neprehľadným a mätúcim. Vo vyšších energetických triedach sa totiž nachádzala väčšina výrobkov. Mnohí spotrebitelia si preto mohli mylne myslieť, že kúpou produktu s označením A+ stále kupujú veľmi úsporný spotrebič, aj napriek tomu, že dnes by sa v rebríčku úspornosti takýto spotrebič nachádzal až na treťom mieste.

Európska únia si uvedomila potrebu zmeny a začala situáciu riešiť. V marci 2021 došlo k viacerým zmenám na energetických štítkoch, ktoré sa týkajú najmä zmeny označenia energetických tried. Všetky zmeny súvisia so skupinou piatich domácich spotrebičov, ktorých energetické štítky sa museli zmeniť a komerčnými chladničkami, ktorým energetický štítok pribudol. Energetická trieda sa zmenila v týchto kategóriách:

 • chladničky, mrazničky a vinotéky
 • práčky a kombinované práčky so sušičkou
 • umývačky riadu
 • elektronické displeje (monitory, digitálne informačné displeje a televízory)
 • svetelné zdroje (v tomto prípade začala zmena platiť až 1. septembra 2021)
 • komerčné chladničky používané v predajných automatoch a predajniach

Aktuálne sú energetické triedy zapísané v stupnici od A po G s farebným rozlíšením od zelenej (najviac úspornej) po červenú (najmenej úspornú).

Ktorá energetická trieda je najlepšia?

Energetické štítky uvádzajú energetickú triedu spotrebičov podľa stupnice označenej písmenami A až G. Energetické triedy sú tiež odlíšené farebne, najlepšia energetická trieda je vyznačená zelenou farbou s písmenom A. Tieto spotrebiče majú najmenšiu spotrebu energie a vody, vďaka čomu sú najúspornejšie. Najviac energie a vody spotrebujú spotrebiče s energetickou triedou G, ktorá je na energetickom štítku vyznačená červenou farbou.

Veľké porovnanie: staré energetické štítky vs nové

V porovnaní so starými energetickými štítkami, ktoré sa využívali do marca 2021 došlo k viacerým výrazným zmenám. Najväčšia zmena sa týkala náhrady označenia energetických tried spotrebičov, avšak všimnúť ste si mohli aj niekoľko ďalších:

 • Zmenili sa pôvodné piktogramy pre jednotlivé druhy spotrebičov a niektoré nové pribudli.
 • Energetický štítok zmenil aj svoj dizajn. Zmizlo bledomodré orámovanie, nadpis v hlavičke zmenil typ písma a farbu, pričom jednotlivé sekcie boli rozdelené tenkými čiarami.
 • Zvýraznená je aj hodnota spotreby energie uvádzaná v kWh, ktorá sa teraz nachádza v strede energetického štítku.
 • Novinkou je QR kód, ktorý nájdete v hlavičke energetického štítku. Po naskenovaní sa zobrazí internetová stránka s možnosťou overenia pravdivosti uvádzaných parametrov.

Chladničky majú na energetickom štítku od marca 2021 viacero zmien.

 

Nový energetický štítok chladničky a mrazničky

Energetický štítok chladničiek a mrazničiek má v hornej časti umiestnený QR kód, prostredníctvom ktorého sú zákazníci odkázaní na databázu výrobkov EÚ EPREL. Tento odkaz sprostredkúva všetky informácie o výrobku a overiť sa dá aj energetická trieda chladničiek.

Zastarané plusové energetické triedy chladničky (A+++, A++ a A+) sa už nevzťahujú na oblasť chladenia a mrazenia. Nové energetické triedy chladničiek a mrazničiek sú označované písmenami A až G, pričom energetická trieda G je považovaná za najmenej úspornú. Energetická trieda chladničiek A zodpovedá kategórii A+++. Spotreba elektrickej energie sa aj naďalej uvádza podľa ročného základu. Novinkou je označenie emisnej triedy hluku A až D, ktoré uvádza hlučnosť chladničiek a piktogram, ktorý informuje o veľkosti jej objemu. Chladničky a mrazničky s nízkou hlučnosťou a spotrebou energie zakúpite priamo na našom e-shope.

Ukážka nového energetického štítku pre chladničky:

Ukážka nového energetického štítku pre chladničky.

 

 1. QR Kód
 2. trieda energetickej účinnosti
 3. spotreba energie v kWh/rok
 4. celkový objem všetkých mraziacich oddielov
 5. celkový objem všetkých nemraziacich oddielov
 6. trieda emisií hluku a hladina emisií hluku vyjadrená v dB(A) re 1 pW

Zmeny nastali aj v energetickom štítku vinoték. V porovnaní so starým štítkom obsahuje nový energetický štítok vinoték ikonu pre hlučnosť s označením emisnej triedy hluku a nový piktogram pre počet štandardných vínových fliaš, ktoré je možné vo vinotéke uskladniť.

Ukážka nového energetického štítku pre vinotéky:

Vinotéky majú na novom energetickom štítku uvedený aj počet vínových fliaš štandardnej veľkosti.

 

 1. QR Kód
 2. trieda energetickej účinnosti
 3. spotreba energie v kWh/rok
 4. počet fliaš vína štandardnej veľkosti, ktoré možno uskladniť
 5. trieda emisií hluku a hladina hluku vyjadrená v dB (A) re 1 pW

Práčky a kombinované práčky so sušičkou s novým energetickým štítkom

Pri kúpe práčky si všimnete zmenu na energetickom štítku v spotrebe energie a vody, ktorá sa uvádza ako vážený priemer na 100 pracích cyklov. Taktiež je stanovená kapacita v kilogramoch pre pracie eco programy a stanovená doba trvania prania na týchto programoch.

Nový energetický štítok pre práčky vyzerá nasledovne:

Práčky majú nový energetický štítok.

 

 1. kód QR
 2. energetická trieda*
 3. spotreba energie* v kWh / 100 štandardných pracích cyklov (v programe Eco 40-60)
 4. maximálne zaťaženie
 5. trvanie programu "Eco 40-60" pri plnom zaťažení
 6. vážená spotreba vody* v litroch / prevádzkový cyklus (v programe Eco 40-60)
 7. trieda efektivity rotácie*
 8. emisie hluku počas cyklu odstreďovania vyjadrené v dB (A) a trieda emisií hluku.

* (Hodnoty sú platné pre plné, polovičné a štvrtinové zaťaženie)

Energetický štítok práčok so sušičkou má v porovnaní so starým štítkom tiež viacero nových zmien. Nový energetický štítok uvádza spotrebu vody a energie pre pranie a sušenie na 100 pracích cyklov samostatne. Na štítku je taktiež uvádzaná kapacita v kilogramoch samostatne pre prací aj sušiaci cyklus, a taktiež doba trvania jednotlivých cyklov.

Energetický štítok práčky a práčky so sušičkou má možnosť naskenovania QR kódu a overenia si pravdivosti informácií v databáze výrobkov EU EPREL. Energetická trieda práčky a kombinovanej práčky so sušičkou je v rozmedzí A až G, pričom energetická trieda E, F a G je považovaná za najmenej úspornú. Na práčky a kombinované práčky so sušičkou bola zavedená aj trieda emisií hluku, ktorá sa označuje písmenami A až D. Objavte samostatné práčky alebo kombinované práčky so sušičkou na našom e-shope a zvážte pri výbere aj hodnotu energetickej triedy.

Nový energetický štítok pre práčky so sušičkou.

 

 1. QR kód
 2. trieda energetickej účinnosti* (pre celý prevádzkový cyklus)
 3. trieda energetickej účinnosti* (pre prací cyklus)
 4. vážená spotreba energie v kWh / 100 cyklov (pre úplný pracovný cyklus*)
 5. vážená spotreba energie* v kWh / 100 cyklov (pre prací cyklus)
 6. maximálna kapacita (úplný pracovný cyklus*)
 7. maximálna kapacita (prací cyklus)
 8. vážená spotreba vody v litroch / prevádzkový cyklus (celý prevádzkový cyklus*)
 9. vážená spotreba vody* v litroch / prevádzkový cyklus (prací cyklus)
 10. doba trvania programu (celý prevádzkový cyklus*) pri plnom zaťažení
 11. doba trvania programu "Eco 40-60" pri plnom zaťažení
 12. trieda efektivity rotácie*
 13. trieda emisií hluku a emisie hluku počas cyklu odstreďovania vyjadrené v dB (A)

* (Hodnoty sú platné pre plné, polovičné a štvrtinové zaťaženie)

Nový energetický štítok umývačky riadu

Procesom štandardizácie prešli aj umývačky riadu, ktorých energetické triedy boli taktiež nahradené novou stupnicou od A po G. Energetická trieda F a G označuje najmenej úsporné umývačky riadu. Po prepočítaní podľa predchádzajúcej normy zodpovedá nová energetická trieda B umývačkám riadu, ktoré mali označenie A+++.

Nové energetické štítky umývačky riadu obsahujú aj QR kód s odkazom na databázu výrobkov EÚ EPREL, kde nájdete všetky informácie o technickom liste a energetickej triede. Staré energetické štítky umývačky riadu uvádzali ročnú spotrebu vody a elektrickej energie. Trieda energetickej účinnosti 2021 určuje spotrebu elektrickej energie na 100 umývacích cyklov v eco programe a spotreba vody je uvedená ako vážený priemer na jeden umývací cyklus v eco programe. Zároveň je na štítku uvedená aj doba trvania eco programu a jeho kapacita.

Novinkou je aj označenie tried emisií hluku od A po D. Energetické štítky umývačky riadu si môžete skontrolovať aj na našom webe. Každý model umývačky riadu má v technických parametroch uvedené konkrétne hodnoty a fotku energetického štítku nájdete aj v detailoch výrobku.

Nový energetický štítok umývačiek riadu platný od marca 2021.

 

 1. QR kód
 2. trieda energetickej účinnosti
 3. spotreba energie v kWh/100 prevádzkových cyklov Eco
 4. počet štandardných súprav riadu
 5. trvanie cyklu "Eco programu"
 6. spotreba vody v litroch/prevádzkový Eco cyklus
 7. trieda emisií hluku a emisie hluku vyjadrené v dB(A) re 1 pW

Elektrické displeje s novým energetickým štítkom

Energetický štítok elektrických displejov prináša viacero pozitívnych zmien. Spotreba elektriny sa uvádza na 1 000 hodín prevádzky a tiež prevádzky v HDR. Odstránená bola hodnota príkonu a vypnutia zariadenia z pohotovostného režimu. K piktogramu s uhlopriečkou obrazovky v palcoch pribudlo aj rozlíšenie špecifikujúce počet pixelov vo vertikálnej a horizontálnej rovine. Energetické štítky pre televízory, notebooky alebo monitory si môžete porovnať priamo na našom webe.

Nové energetický štítok pre monitory, televízory a ostatné elektrické displeje.

 

 1. QR kód
 2. trieda energetickej účinnosti
 3. spotreba energie v kWh/1 000 h prevádzky
 4. počet pixelov vo vertikálnej a horizontálnej polohe, veľkosť uhlopriečky v palcoch a centimetroch

Nové energetické štítky svetelných zdrojov

Medzi svetelné zdroje radíme napríklad LED žiarovky, kompaktné žiarivky, LED trubice alebo LED panely. Energetický štítok svetelných zdrojov uvádza spotrebu elektriny na 1 000 hodín, v porovnaní so štítkami ostatných spotrebičov sa líši zmenou umiestnenia QR kódu, ktorý sa nachádza v pravom spodnom rohu štítka. Pozrite si celú ponuku osvetlenia v našom e-shope a nakupujte úsporné LED žiarovky výhodne.

Energetický štítok pre svetelné zdroje taktiež prešiel viacerými zmenami.

 

 1. trieda energetickej účinnosti
 2. spotreba energie v kWh/1 000 h prevádzky
 3. QR kód

Nové energetické štítky majú priniesť viacero zmien

Európska komisia očakáva, že nové energetické triedy spotrebičov spolu s energetickými štítkami pomôžu zabezpečiť ročnú úsporu energie do roku 2030 na hodnotu 38 TWh. Veľké očakávania má Európska komisia aj od nariadenia týkajúceho sa Ekodizajnu, ktorý upravuje ekologický dizajn výrobkov, dostupnosť náhradných dielov a možnosti recyklácie a opráv spotrebičov. V spojitosti nových energetických štítkov a nariadení o ekodizajne sa do roku 2030 očakáva úspora energie vo výške 94 TWh, čím by sa splnil jeden z dlhodobých cieľov EÚ v oblasti energetiky a klímy.

Ďalšie novinky